Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Telefon
0586-503 10

Mobil
Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

Alfa- och Betakurser våren 2023.

Baptistkyrkan, Pingstkyrkan, Rävåskyrkan och församlingen Nytt Liv inbjuder till Alpha-grundkurs i kristen tro. Det är en kurs där grunderna i den kristna tron utforskas på deltagarnas villkor. Bjud gärna med vänner, arbetskamrater och grannar. Betakursen är en fortsättningskurs, som erbjuder fördjupad kunskap i kristen tro.

Anmälan: pastor@ravaskyrkan.se

Start: Torsdag den 2 februari kl 18.30 i Rävåskyrkan.
Internationell insamling 2023

Till den gudstjänstfirande församlingen, Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Sången som Hilaire Nkounkou, då rektor på den teologiska utbildningen i Ngouedi i Kongo Brazzaville skrev, eller som han själv sa, blev honom given av Gud. Sången har blivit en klassisk missionspsalm, som formulerar vårt gensvar på Guds kallelse att delta i hans mission. Att bära ut evangelium i ord och handling, det kallas varje kristen och varje kyrka till. Den internationella missionen utgör en stor uppgift. Det är därför vi fortsätter att sända ut missionärer och volontärer i världen för att tillsammans med våra samarbetskyrkor fortsätta sprida hopp och evangelium. Det är också därför vi stöder ett stort antal projekt i våra samarbetskyrkor, både diakonala, evangelisation och pastorsutbildning. Detta kräver resurser, i form av både engagemang, pengar och kunskap. Perioden december–januari är den tid då vi lyfter fram denna gemensamma uppgift. Många församlingar är med och många samlar in på olika kreativa sätt, som bottnar i men också leder till engagemang. Låt oss tillsammans säga: ”Se, vi vill bära ditt budskap, Herre!”

Gerard Willemsen
Chef internationella enheten

Missionsambassadörer

Söndagen den 8 januari får vi besök av två av Equmeniakyrkans missionsambassadörer, nämligen David och Gunvor Sharp. De bor i Munktorp utanför Köping och är medlemmar i Sorbykyrkan och har stort intresse av missionen, speciellt i Thailand. Gunvor, pensionerad mellanstadielärare, medlem av Equmeniakyrkans Asienutskott, tidigare ordförande i Baptistsamfundets Internationella Mission och medlem i Baptistsamfundets missionsstyrelse i flera år. David, pensionerad försäljningschef, flyttade från England till Sverige 1968, kassör i Sorbykyrkan. De har besökt Thailand tio gånger och följer Equmeniakyrkans arbete bland Karen-folken. Gunvor har också besökt Japan två gånger.


Böneveckan för kristen enhet.

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation. Den genomförs samtidigt i ca 120 länder och infaller 18 – 25 januari, alltid samma datum varje år. År 1846 startade Evangeliska Alliansen en bönevecka. Sedan 1966 samarbetar Romersk-Katolska Kyrkan och Kyrkornas Världsråd om Böneveckan. Årets material har framställts av Minnesotas Kristna Råd.
Temat för böneveckan 2023 är ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” Jesaja 1:17.
Under böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt söndagen den 22/1 över hela den kristna världen.
Här hos oss hålls gudstjänsten i Karlskoga kyrka 11.00. I Rävåskyrkan har vi alltså ingen egen gudstjänst den söndagen.
I Karlskoga hålls också en gemensam veckomässa i Söderkyrkan onsdagen den 18/1 18.30 och en gemensam nattvardsandakt onsdagen den 25/1 18.00 i Rävåskyrkan.

Anders Rubenson