Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Telefon
0586-503 10

Mobil
Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

Själ och hjärta onsdagar kl 10.00!

Varje onsdag fr.o.m. 18/9 blir det en samling vid Rävåskyrkan klockan 10.00. Vi går en längre eller kortare promenad och samtalar om ett givet ämne. Efter det fikar vi tillsammans i kyrkan.
Du får:
Motion, bra för hjärtat
Gemenskap, bra för själen.
Samtal, bra för själen.
Samtal, bra för hjärnan.
Fika, bra för allt.
Välkomna med!
Britta och Inger

Välkommen till Rävåskyrkan, en kyrka för hela livet!
TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS - Ett temaår om Apostlagärningarna 2019-2020

I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter.
Läs här om du vill veta mer om teamåret
Romarbrevet kapitel 12 vers 2.

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.