Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Mobil
Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

Rävåskyrkans församling

 

På Rävåsens sluttning i Karlskoga ligger Rävåskyrkan. Där har Rävåskyrkans församling sin verksamhet. Alla som vill är välkomna till de samlingar vi har i kyrkan, oavsett om man är medlem eller inte.

Vi vill vara en kyrka där man känner sig välkommen och där man kan känna gemenskap både med andra människor och med Gud.

I Rävåskyrkan firar vi gudstjänst varje söndag. Under juni, juli och augusti är gudstjänsterna förlagda till sommargården Espenäs, vid sjön Möckeln, en bit söder om stan. På onsdagskvällarna firas nattvard i kapellet i kyrkan. Vi erbjuder också stickcafé, samtalsgrupper och dagledigsamlingar.

Församlingen är en del av Equmeniakyrkan, som bildades 2011 när Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan gick samman och bildade ett nytt samfund. Rävåskyrkans församling hette tidigare Karlskoga missionsförsamling, men i samband med bildandet av det nya samfundet Equmeniakyrkan bytte vi namn på både församlingen och kyrkan.

Läs mer om Equmeniakyrkan: http://equmeniakyrkan.se/

Församlingen har rötter från 1850-talet då Mor i Vall verkade i Karlskogas närhet. Från väckelsen som då drog genom bygden bildades en missionsförening som kom att bli den första missionsförsamlingen i Sverige. Härifrån kom även några av Svenska Missionsförbundets första missionärer.

 

 

 

Säg det med en sång

Det skall sjungas i tid
det som hågkommet skall bli. 

Hur lär vi?
Det är med inlärning är intressant. Hur ska man kunna komma ihåg det man behöver kunna? En del minns det mesta. Många av oss glömmer fort. Jag läste om en man med ett enastående minne. Sedan han läst en text kom han ihåg varje ord! Han blev ett levande uppslagsverk. Själv minns jag det där skriftliga provet på engelska glosor någon gång under gymnasietiden. Provet handlade om de glosor vi lärde oss veckan innan, och de hade jag, med mitt korta minne, redan glömt. Så det blev underkänt direkt.

Upprepning är all kunskaps moder
Så har vi lärt oss. Om man repeterar och upprepar då minns man bättre. Och visst är det så. Jag tror att även Jesus på sin tid upprepade för lärjungarna det han ville de skulle komma ihåg.

Säg det med ramsa eller sång
Om man lär med hjälp av en ramsa, eller en sång är det också lättare att komma ihåg. Inte skulle jag komma ihåg Jakobs 12 söner, som det berättas om i gamla testamentet, om jag inte fick använda mig av en ramsa jag lärt mig. Det finns ramsor eller sånger om mycket i bibeln: alla bibelböcker, Jesu lärjungar, olika siffror och kanske annat också.
 Kan du någon sådan ramsa vill jag gärna få del av den.

Sången som bärare av teologi
Bibeln talar om att vi ska undervisa varandra med hjälp av sång. Många av våra psalmer är sådana som har ett budskap till oss. De vill lära oss något om vem Gud är, vad det är att vara människa, att tro, att leva i efterföljd, att kämpa med tvivel, att be osv. Sätt dig gärna ner och bläddra i en psalmbok och du kommer att upptäcka vad mycket man kan lära sig utifrån dem.
Två exempel på berättande sånger är: Säg känner du det underbara namnet, nr 47 i vår psalmbok, samt Han satte sig ner på stranden, nr. 370.
En sång som återberättar en biblisk händelse är 41, Vem är det som kommer på vägen.
Robert Bådagård