Gunnar 3 Rävåskyrkan Karlskoga - en del av Equmeniakyrkan

Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

 • Max 50 deltagare vid varje samling.

  • sön 20/09 10:00
   Gudstjänst i Rävåskyrkan, Ett är nödvändigt.
  • tis 22/09 10:00
   Bibelsamtal i Mariasalen. 1 Kor.1:26-2:5.
  • ons 23/09 14:00
   Onsdagsträff på Espenäs, ta med eget fika!
  • ons 23/09 18:00
   Nattvard och bön i kapellet.
  För mer information se kalendern Länk »

  Kontakt:

  Besöksadress
  Badstugatan 39, Karlskoga
  Visa på karta

  Telefon
  0586-503 10

  Mobil
  Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

  Epost
  pastor@ravaskyrkan.se

  Länkar:

 • Det levande ordet


  För många av oss är vår relation till Bibeln delad. Å ena sidan är det en fascinerande bok med ett fantastiskt budskap men å andra sidan har vi ofta dåligt samvete för att vi tycker vi är för dåliga bibelläsare. Min önskan och förhoppning är att vi som
  församling ska frigöra oss från det dåliga samvetet och istället upptäcka glädjen och utmaningen i bibelläsningen igen. Både tillsammans som församling i studier och samtal men också som enskilda individer.
  Min målsättning med de bibelsamtal somvi startade upp i höstas, där vi i stort sett varje vecka läser och samtalar utifrån ett kapitel i Apostlagärningarna, är tvåfaldig. För det första att det inte i huvudsak blir en föreläsning av mig utan något vi gör tillsammans. För det andra är tanken att de frågeställningar vi  samtalar om inte ska bli teoretiska spetsfundigheter i bibeltexten, utan de ska på ett konkret och praktiskt sätt beröra våra liv som kristna. Naturligtvis finns det några viktiga förutsättningar för att detta ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Det behövs förstås en tilltro till Bibeln och att den har något att säga oss idag och en förtröstan på att Anden kan verka genom ordet i våra liv.
  Två enkla råd för att få ”mer liv” i din bibelläsning:

  1. Läs flera olika översättningarför att få variation och nya perspektivpå det du läser.
  2. Samtala med andra om det du läser!

  Önskar dig Guds välsignelse i din bibelläsning!
  Mikael Andersson

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ett nådens år

  Jag skriver det här samtidigt som jag förbereder min predikan inför första advent. Därför kommer du att känna igen mina tankar om du var med på den gudstjänsten.

  Vi börjar ett nytt kyrkoår och skulle som en del gör kunna önska varandra ett Gott Nytt Kyrkoår. Vi skulle också kunna se det som ett nytt nådens år med nya möjligheter att växa i tro för vår personliga del men också att växa tillsammans som församling. 

  Magnus Malm skriver i sin senaste bok ”Fri att tjäna” att ” det största behovet i en kristen gemenskap är människor som vet att de är älskade av Gud”. Vidare skriver han: ”människor med en trygg erfarenhet av att vara älskade blir alltid en tillgång för sin omgivning. Inte nödvändigtvis genom sina storartade insatser, utan framför allt genom sin blotta närvaro”.

  Hur tänker du inför detta nya nådens år? Vad längtar du efter i ditt liv?  Vad vill du att Gud ska göra för dig? Vad vill du ge av ditt eget till Gud? Det vi behöver förstå är att det inte är vi som måste få saker att hända. Gud arbetar oupphörligt med och för oss människor. Vårt åtagande blir att bereda Gud plats i våra liv. Det kan innebära hårt arbete och är inget vi klarar av på en kafferast.

  Den stora ”hemligheten” är att Gud älskar oss och att han placerat ett frö i allas våra liv. Han väntar på växten, outtröttligt.

  Mikael Andersson

   

  Temaåret

  I höst antar vi utmaningen från Equmeniakyrkan att studera Apostlagärningarna både tillsammans och var för sig. Min övertygelse är att bibelläsning enskilt och tillsammans är en viktig hörnsten i församlingens liv. Skriften är ett redskap för Gud att arbeta i våra liv, att forma och förändra oss.

  Min tanke är att vi under höst och vår ska träffas i Mariasalen i stort sett varje tisdag för samtal och studier. Det blir förstås svårt att vara med vid varje tillfälle men det ser jag inte som nödvändigt. Min förhoppning är att varje enskilt tillfälle ska ge kraft och inspiration till att läsa vidare på egen hand.
  Att vi upptäcker glädjen i att läsa bibeln tillsammans som sedan ger ringar på vattnet. Så här lyder Equmeniakyrkans
  programförklaring och introduktion till Temaåret:
  ”I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers.

  Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter.”
  Vi ber om den helige Andes levandegörande
  kraft i våra studier och samtal!


  Mikael Andersson

  Retreat

  Första veckan i maj var jag på en retreat på Smögen. Den ingick i min utbildning och leddes av författaren och retreatledaren Magnus Malm. För er som är lite osäkra på vad en retreat är kan jag berätta att det främst handlar om stillhet, tystnad och bön. Nu finns det olika typer på utformning av en retreat, men jag kan berätta kort om den här.
  Den började på söndagskväll och avslutades efter frukost på fredagen. Dagarna inramades av mässa varje morgon kl.8.15, tideböner kl.12, 19.15 och 21.30.
  Måndag – onsdag hade Magnus Malm två undervisningspass per dag på ca en timme, kl.9.45 och 15.15. Den här retreaten var framförallt inriktad till personer som arbetar i kyrkan, så de flesta av oss var pastorer eller präster. Bortsett från mässa, tideböner och personliga samtal iakttog vi tystnad från kl.21 på söndagen till efter frukost på fredagen.
  Att sitta 24 personer vid fyra matbord och inta alla måltider under tystnad kan upplevas väldigt märkligt om man inte varit med om det tidigare. Har du varit med om det några gånger så upptäcker du att det är ganska skönt. Du behöver tex inte anstränga dig att vara trevlig mot dina bordsgrannar! De flesta är inne i sin egen bubbla och bearbetar undervisning och intryck som man tagit emot under dagarna.
  Jag tror inte att den här modellen som jag var på passar alla men jag är ganska övertygad om att alla mår bra av tystnad och stillhet någon gång varje år då man samtidigt får hjälp med att rikta in tankarna på Gud och sitt eget liv.


  Mikael Andersson

  Fastetiden

  Fastetiden har precis börjat och vi har nästan 40 dagar kvar till påsk. Årets initiativ från centralt håll i Equmeniakyrkan med klimatfasta tycker jag är mycket lovvärt. De som är centralt anställda ska under fasteperioden så långt som möjligt avstå från resor och transportme-del som använder fossila bränslen. De utmanar också oss att reflektera över våra matvanor. Här är det en inriktning på mer vegetariskt, eko-logiskt hållbart, svenskt och närpro-ducerat som gäller.
  Vi behöver utmanas till konkret handling både när det gäller vår
  miljö såväl som livet i stort. Jag har ett favoritcitat från den holländske prästen och teologen Henri Nouwen:”Vi tänker oss inte till ett nytt sätt att leva, vi lever oss till ett nytt sätt att tänka”. Med andra ord hur vi handlar formar vårt sätt att tänka. Att t ex medvetet börja handla ekologiska alternativ kan skapa en god vana av det. För egen del har hustrun utmanat mig till att äta vegetariskt under fastan. Det svåraste blir att avstå korv!
  Vågar du prova att avstå något un-der fastan i år?


  Mikael Andersson

  Tankar inför jul

  Ända sedan jag var liten har jag älskat julen med dess olika traditioner. Varje år sedan jag var tolv har jag gjort eget julgodis; kola, knäck, marsipan och fudge. I tonåren hade jag en egen liten gran på mitt rum. Traditionen var att jag arbetade sent på släktens ICA-butik den 23 december. När jag kom hem gjorde jag den årliga storstädningen av mitt rum samtidigt som jag julpyn- tade. På den tiden hade jag en hel låda med mina egna julgranspryd- nader, ljusstakar och tomtar. Ofta höll jag på till kl.2 - 3 på natten och hade sällskap av Bertil Perrolf på radion som nattvandrade mellan husen i Visby och knackade på lite här och där. Någon mer som minns Bertil Perrolf och hans nattvand- ringar i Visby?

  Fascinationen över julens olika traditioner har avtagit påtagligt. Jag älskar fortfarande julgodis och atmosfären som skapas av advents- stakar och allt det julröda, men det måste finnas något mer. Min öns- kan och förhoppning för egen del är att fascinationen över det lilla barnet i Betlehem skulle få växa för varje år. Att Guds sätt att handla i historien skulle väcka förundran var gång jag tänker på det. Det att Gud väldigt sällan visar sig i det starka, glamorösa och påkostade utan för det mesta utväljer det som ingen- ting är och visar sig i det enkla och svaga. Det om något är värt att be- grunda och meditera över i juletid.

  Mikael Andersson
   

  Ny på jobbet

  Det var en märklig känsla att komma till Rävåskyrkan en vardag med egen nyckel. Att kunna gå in på egen hand överallt och känna in ”stämningen” i de olika rummen. Att sitta ner i en fåtölj på arbetsrummet för att lite översiktligt börja förbereda nästa helgs gudstjänst. Att komma till vävstugans kaffeträff och bli bjuden på gott kaffe. Alltsammans ganska så annorlunda mot förut. Här har jag under 32 år dagligen gått till mitt bokhandelsarbete och så är det plötsligt något helt annat. Inga öppettider att hålla sig till, ingen växelkassa att hålla koll på och inga böcker att beställa. Jag har trivts mycket bra som bokhandlare även om det många gånger varit tungt både arbetsmässigt och ekonomiskt. Min tro och förhoppning är att jag ska trivas lika bra som pastor även om mycket är annorlunda.

  Jag tycker mycket om Equmeniakyrkans vision: ”Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Ingen av oss är eller blir färdig på denna sida evigheten. Vi behöver leva i förvandling. Vi behöver hela tiden nya möten med Jesus på olika sätt och min tro är att vi gör det bäst tillsammans. Jag tror också på långsamhetens lov, att saker får ta tid. Vandringen med Jesus är ingen quick-fix, den är ett livsprojekt.

  Mikael Andersson
  pastor