Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Telefon
0586-503 10

Mobil
Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

Uppvärming

Avslutningen av november har varit ovanligt kall. I morse (30/11) hade vi 14 minusgrader på vår termometer i Lindbacka. Ibland kan man inte låta bli att fundera på det här med klimatförändringar och uppvärmningen…

Hur är det med uppvärmningen i våra egna liv? Värmer vi oss i Guds närhet? Första advent predikade jag om hur Jesus söker kontakt, hur han står vid dörr och bultar. Jag inser att det lätt blir floskler när vi talar om att ”släppa in Jesus i våra liv” eller att ”öppna vårt hjärtas dörr för Jesus”. Men bakom dessa kanske till synes förenklade, lite flåshurtiga uppmaningar finns en verklighet att ta på allvar. Camilla Lif skriver i sin bok ”Vad vill du mig idag Gud?” att vår relation till Gud är något vi behöver arbeta på, det är inget som går med automatik. Det har jag också betonat i mina predikningar. Men jag har också sagt att det är något vi gör tillsammans. Att hitta några nära vänner som vi kan bryta och bolla vår gudsvandring med är guld värt och nästan en nödvändighet om vi ska komma vidare, växa och mogna. Vi behöver både vägledande förmaningar likaväl som uppmuntrande tillrop.

Låt oss denna advent och jul värmas av att Gud söker kontakt. Det är vårt hopp och vår glädje att Gud har blivit människa. Att Gud kommer möter oss genom barnet i stallet visar på närhet, värme och enkelhet och det är så Gud vill leva med oss.

Mikael Andersson

Att bära frukt

Frukt är ett ofta förekommande ord både i Gamla och Nya Testamentet. Jesus talar vid flera tillfällen om vikten av att bära god frukt. Han varnar samtidigt för dålig frukt. Så här säger han i Luk. 6:43-45: ”Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av.”
Att bära god frukt handlar om att förbli i Jesus, Joh.15:4: ” Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.” För att bära god frukt är vi beroende av Jesus och, vill jag tillägga, av varandra. Som lemmar i samma kropp får vi uppmuntra, förmana och hjälpa varandra till att mogna till större likhet med Jesus.
Alla känner vi oss säkert misslyckade som människor och kristna lite då och då. Faran är att vi då har större benägenhet att ta till oss varningarna i Jesus ord om usla träd och dålig frukt. Då behöver vi läsa liknelsen om fikonträdet i Luk.13:6-9 ” En man hade ett fikonträd i sin vin-
gård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit och letat ef-ter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?’ Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.” För mig är det liknelsen om den uthållige trädgårdsmästaren. Det är Jesus som aldrig ger upp om oss.

Mikael Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronafunderingar

I lite drygt sex månader har någon form av undantagstillstånd rått i vår värld, i vårt land och även i vår församling. Den sista gudstjänsten i kyrkan under vårterminen hade vi den 22 mars, därefter stängde vi ner allt.
Tack och lov hade vi Espenäs att tillgå! Redan den 8 april kl.14 samlades vi där till den första onsdagsträffen. Dessa träffar fortsätter vi nu på torsdagar i Rävåskyrkan. När sedan sommaren kom så började vi fira gudstjänst genom att ha friluftsmöte varje söndag på Espenäs. Nästan hela tiden höll sig besökarantalet mellan 40 och 50 personer. Vid några enstaka tillfällen fick några skickas hem när vi blev för många. Vilken välsignelse att vi mitt i denna märkliga tid ändå har haft möjligheten att träffas med stor regelbundenhet.
Det har skrivits många spaltmeter i den kristna pressen om den digitala utvecklingen inom kyrkan under coronatiden. De som skrivit har förundrats över kreativiteten och den starka viljan att göra det möjligt för så många som möjligt att ”gå på gudstjänst” trots stängda kyrkor. Många har lovordat möjligheten att bättre kunna nå ut till dem som vanligtvis inte går till kyrkan. Naturligtvis får vi vara tacksamma för de tekniska lösningar som gjort detta möjligt. Det har absolut varit en stor välsignelse för många. Men….
Med risk att bli sedd som en gammal teknikfientlig stofil så har jag ändå några invändningar. Jag tycker det är en fara när vi oreflekterat tar till oss alla nya tekniska landvinningar. Ett konkret exempel är den smarta telefonen som fått många av oss i sitt våld. Den är helt klart beroendeframkallande. Min tanke går då till Paulus ord i Första Korinthierbrevet 6:12: ”Allt är tillåtet för mig – men ingenting får ta makten över mig.”.
När det gäller digitaliseringen av kyrkans gudstjänster så är det två saker som oroar mig. För det första att vi så förblindas av tekniken och dess möjligheter att vi inte ser dess avigsidor. Risken är stor att tekniken tar makten över oss. Den andra invändningen är den viktigaste för mig och det är att tekniken skapar distans istället för närhet. Församlingen i sitt innersta väsen är relationer, närhet och kroppslighet. Det kan inte tekniken förmedla på ett fullgott sätt. Därför är jag så tacksam för att vi haft Espenäs i sommar! Tacksam också för att vi kommit igång med gudstjänster och några andra samlingar i kyrkan under hösten.


Mikael Andersson

Det levande ordet


För många av oss är vår relation till Bibeln delad. Å ena sidan är det en fascinerande bok med ett fantastiskt budskap men å andra sidan har vi ofta dåligt samvete för att vi tycker vi är för dåliga bibelläsare. Min önskan och förhoppning är att vi som
församling ska frigöra oss från det dåliga samvetet och istället upptäcka glädjen och utmaningen i bibelläsningen igen. Både tillsammans som församling i studier och samtal men också som enskilda individer.
Min målsättning med de bibelsamtal somvi startade upp i höstas, där vi i stort sett varje vecka läser och samtalar utifrån ett kapitel i Apostlagärningarna, är tvåfaldig. För det första att det inte i huvudsak blir en föreläsning av mig utan något vi gör tillsammans. För det andra är tanken att de frågeställningar vi  samtalar om inte ska bli teoretiska spetsfundigheter i bibeltexten, utan de ska på ett konkret och praktiskt sätt beröra våra liv som kristna. Naturligtvis finns det några viktiga förutsättningar för att detta ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Det behövs förstås en tilltro till Bibeln och att den har något att säga oss idag och en förtröstan på att Anden kan verka genom ordet i våra liv.
Två enkla råd för att få ”mer liv” i din bibelläsning:

  1. Läs flera olika översättningarför att få variation och nya perspektivpå det du läser.
  2. Samtala med andra om det du läser!

Önskar dig Guds välsignelse i din bibelläsning!
Mikael Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett nådens år

Jag skriver det här samtidigt som jag förbereder min predikan inför första advent. Därför kommer du att känna igen mina tankar om du var med på den gudstjänsten.

Vi börjar ett nytt kyrkoår och skulle som en del gör kunna önska varandra ett Gott Nytt Kyrkoår. Vi skulle också kunna se det som ett nytt nådens år med nya möjligheter att växa i tro för vår personliga del men också att växa tillsammans som församling. 

Magnus Malm skriver i sin senaste bok ”Fri att tjäna” att ” det största behovet i en kristen gemenskap är människor som vet att de är älskade av Gud”. Vidare skriver han: ”människor med en trygg erfarenhet av att vara älskade blir alltid en tillgång för sin omgivning. Inte nödvändigtvis genom sina storartade insatser, utan framför allt genom sin blotta närvaro”.

Hur tänker du inför detta nya nådens år? Vad längtar du efter i ditt liv?  Vad vill du att Gud ska göra för dig? Vad vill du ge av ditt eget till Gud? Det vi behöver förstå är att det inte är vi som måste få saker att hända. Gud arbetar oupphörligt med och för oss människor. Vårt åtagande blir att bereda Gud plats i våra liv. Det kan innebära hårt arbete och är inget vi klarar av på en kafferast.

Den stora ”hemligheten” är att Gud älskar oss och att han placerat ett frö i allas våra liv. Han väntar på växten, outtröttligt.

Mikael Andersson

 

Temaåret

I höst antar vi utmaningen från Equmeniakyrkan att studera Apostlagärningarna både tillsammans och var för sig. Min övertygelse är att bibelläsning enskilt och tillsammans är en viktig hörnsten i församlingens liv. Skriften är ett redskap för Gud att arbeta i våra liv, att forma och förändra oss.

Min tanke är att vi under höst och vår ska träffas i Mariasalen i stort sett varje tisdag för samtal och studier. Det blir förstås svårt att vara med vid varje tillfälle men det ser jag inte som nödvändigt. Min förhoppning är att varje enskilt tillfälle ska ge kraft och inspiration till att läsa vidare på egen hand.
Att vi upptäcker glädjen i att läsa bibeln tillsammans som sedan ger ringar på vattnet. Så här lyder Equmeniakyrkans
programförklaring och introduktion till Temaåret:
”I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers.

Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter.”
Vi ber om den helige Andes levandegörande
kraft i våra studier och samtal!


Mikael Andersson

Retreat

Första veckan i maj var jag på en retreat på Smögen. Den ingick i min utbildning och leddes av författaren och retreatledaren Magnus Malm. För er som är lite osäkra på vad en retreat är kan jag berätta att det främst handlar om stillhet, tystnad och bön. Nu finns det olika typer på utformning av en retreat, men jag kan berätta kort om den här.
Den började på söndagskväll och avslutades efter frukost på fredagen. Dagarna inramades av mässa varje morgon kl.8.15, tideböner kl.12, 19.15 och 21.30.
Måndag – onsdag hade Magnus Malm två undervisningspass per dag på ca en timme, kl.9.45 och 15.15. Den här retreaten var framförallt inriktad till personer som arbetar i kyrkan, så de flesta av oss var pastorer eller präster. Bortsett från mässa, tideböner och personliga samtal iakttog vi tystnad från kl.21 på söndagen till efter frukost på fredagen.
Att sitta 24 personer vid fyra matbord och inta alla måltider under tystnad kan upplevas väldigt märkligt om man inte varit med om det tidigare. Har du varit med om det några gånger så upptäcker du att det är ganska skönt. Du behöver tex inte anstränga dig att vara trevlig mot dina bordsgrannar! De flesta är inne i sin egen bubbla och bearbetar undervisning och intryck som man tagit emot under dagarna.
Jag tror inte att den här modellen som jag var på passar alla men jag är ganska övertygad om att alla mår bra av tystnad och stillhet någon gång varje år då man samtidigt får hjälp med att rikta in tankarna på Gud och sitt eget liv.


Mikael Andersson

Fastetiden

Fastetiden har precis börjat och vi har nästan 40 dagar kvar till påsk. Årets initiativ från centralt håll i Equmeniakyrkan med klimatfasta tycker jag är mycket lovvärt. De som är centralt anställda ska under fasteperioden så långt som möjligt avstå från resor och transportme-del som använder fossila bränslen. De utmanar också oss att reflektera över våra matvanor. Här är det en inriktning på mer vegetariskt, eko-logiskt hållbart, svenskt och närpro-ducerat som gäller.
Vi behöver utmanas till konkret handling både när det gäller vår
miljö såväl som livet i stort. Jag har ett favoritcitat från den holländske prästen och teologen Henri Nouwen:”Vi tänker oss inte till ett nytt sätt att leva, vi lever oss till ett nytt sätt att tänka”. Med andra ord hur vi handlar formar vårt sätt att tänka. Att t ex medvetet börja handla ekologiska alternativ kan skapa en god vana av det. För egen del har hustrun utmanat mig till att äta vegetariskt under fastan. Det svåraste blir att avstå korv!
Vågar du prova att avstå något un-der fastan i år?


Mikael Andersson