Ladda upp kalenderfil

Mata in en txt fil med den nya kalenderdatan
Formateras enligt följande:
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrik
Text

För att ta bort en aktivitet skapas en post som inleds med texten:TA BORT
Formateras enligt följande med exakt samma datum och rubrik:
TA BORT
YYYY-MM-DD HH.MM
Rubrikclose
Rävåskyrkan

Menu:

Rävåskyrkan

Aktuellt:

För mer information se kalendern Länk »

Kontakt:

Besöksadress
Badstugatan 39, Karlskoga
Visa på karta

Mobil
Mikael Andersson 0730-53 93 00 (pastor)

Epost
pastor@ravaskyrkan.se

Länkar:

<<  juni 2024  >>

v. 22

söndag 2 juni 10:00

Gudstjänst med nattvard Espenäs 1 e.tref. Vårt dop.

Mikael Andersson.


v. 23

tisdag 4 juni 14:00

Sångandakt Nickkällanonsdag 5 juni 15:00

Onsdagsträff på Espenäslördag 8 juni 18:00

Espenäskväll. Var stolta över era rötter.

Christer Ahlman berättar om sitt liv.


söndag 9 juni 10:00

Gudstjänst med nattvard. Kallelsen till Guds rike.

Mikael Andersson. Sång:Josefine Cederholm


v. 24

onsdag 12 juni 15:00

Onsdagsträff på Espenäslördag 15 juni 18:00

Espenäskväll. En liten bit av Värmland

En liten bit av Värmland - en resa med själ och hjärta
bland värmländska diktare, tonsättare, vis-och psalmförfattare.
Mona Nylin med Bengt-Oves trio.


söndag 16 juni 10:00

Gudstjänst. Förlorad och återfunnen.

Mikael Andersson.


v. 25

måndag 17 juni 10:00

Dagkollo för åk 2-5

Håller på från den 17-20 juni


onsdag 19 juni 15:00

Onsdagsträff på Espenässöndag 23 juni 10:00

Gudstjänst. Den Högstes profet.

Niklas Lindén.


v. 26

måndag 24 juni 10:00

Dagkollo för åk 2-5

Håller på från den 24-27 juni


onsdag 26 juni 15:00

Onsdagsträff på Espenäslördag 29 juni 18:00

Espenäskväll. Verkar Gud i Ryssland?

-en evangelists erfarenheter under 30 år. Jan Erixon.


söndag 30 juni 10:00

Gudstjänst. Sänd mig. Jan Erixon predikar och sjunger.